Barnoota soomana ramadaanaa ulaagaalee isaa

Barnoota soomana ramadaanaa ulaagaalee isaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee barnoota ramadaanaa seera isaa tiifii ulaagaalee inni itti dirqama tahu nama barsiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: