Barnoota soomana ramadaanaa (sadarkaa isaa kutaa 1ffaa)

Barnoota soomana ramadaanaa (sadarkaa isaa kutaa 1ffaa)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee barnoota ramadaanaa seera isaa tii fii sadarkaa isaa nama barsiisa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.