Barnoota soomana ramadaanaa (sadarkaa isaa kutaa 1ffaa)

Barnoota soomana ramadaanaa (sadarkaa isaa kutaa 1ffaa)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee barnoota ramadaanaa seera isaa tii fii sadarkaa isaa nama barsiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.