Barnoota soomana ramadaanaa (sadarkaa isaa kutaa 2ffaa)

Barnoota soomana ramadaanaa (sadarkaa isaa kutaa 2ffaa)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee barnoota ramadaanaa seera isaa tii fii sadarkaa isaa nama barsiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: