Barnoota soomana ramadaanaa waan soomana balleessaa

Barnoota soomana ramadaanaa waan soomana balleessaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee barnoota ramadaanaa seera isaa tiifii wantoota soomana balleessan nama barsiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.