Barnoota soomana ramadaanaa waan soomana balleessaa

Barnoota soomana ramadaanaa waan soomana balleessaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee barnoota ramadaanaa seera isaa tiifii wantoota soomana balleessan nama barsiisa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.