Waan haraam ta namni laaffise - Bakka duubaatiin jaartii qunnamuu

Waan haraam ta namni laaffise - Bakka duubaatiin jaartii qunnamuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Bakka duubaatiin jaartii qunnamuu ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.