Waan haraam ta namni laaffise - Dhiirti dahaba faayeffachuu uffachuu

Waan haraam ta namni laaffise - Dhiirti dahaba faayeffachuu uffachuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: