Waan haraam ta namni laaffise - Dhiirti dubartii fakkaachuu fii faallaa kanaas

Waan haraam ta namni laaffise - Dhiirti dubartii fakkaachuu fii faallaa kanaas

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.