Waan haraam ta namni laaffise - Guyyaa 3 ol muslimaan ooduu_2

Waan haraam ta namni laaffise - Guyyaa 3 ol muslimaan ooduu_2

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.