Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan. (2 obsa qabaachuu)

Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan. (2 obsa qabaachuu)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan. (2 obsa qabaachuu) waan jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.