Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan. (8-sagaggaalumaa (zinaa) irraa fagaachuu

Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan. (8-sagaggaalumaa (zinaa) irraa fagaachuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waaye Sifa mallattoo gabroottan Rahmaan.
(8-sagaggaalumaa (zinaa) irraa fagaachuu keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.