د څلورو امامانو عقیده

تالیف :

مراجعه: عبد الرحیم سلطان

نبذة مختصرة

په دي کتاب کي د څلورو واړه امامانو عقیده بیان شوي ده او هغه داچه دوي ټول الحمد لله د الله په کتاب او درسول الله په احادیثو باندي راجمع شوي وو او د دوي عقیدي د قران او د رسول الله د احادیثو نه سر چشمه اخلي او دوي ټول په عقیده کي متفق دي او همدغه شان د الله تعالی د صفاتو باره کي هم دوي په اتفاق سره د الله تعالی صفات ثابته وي د مزید تفصیل دپاره دا کتاب ولولئ!!

Download

مصادر:

مکتب تعاوني للدعوة وتوعية الجاليات

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی