د خالق او مخلوق ترمنځ د واسطې پېژندل

تالیف :

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

مصادر:

علمي تصنیفات / لیکنې: