د کتاب التوحید درسي سلسله ( 05 )

د کتاب التوحید درسي سلسله ( 05 )

نبذة مختصرة

په دې ماده کې د کتاب التوحید درسي سلسله بيانيږې ، او په دې محاضره کې داحقيقیت بيانيږې چې ددي کائناتو د پيدائش مقصد دالله تعالی بندګې ده .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی