101 - суратуль-Қариға ()

|

(1) Әл-Қариъа / үлкен апат / .

(2) Әл-Қариъа деген не?

(3) Әл-Қариъа не екенін саған не білдірді?

(4) Ол күні адам баласы бытырап таралған көбелектей болады,

(5) әрі таулар түтілген жүндей болады.

(6) Сонда кімнің таразысы ауыр тартса,

(7) онда ол -разы болатын бір өмірде болады.

(8) Ал, кімнің таразысы жеңіл тартса,

(9) онда оның «анасы» / баратын орнының негізі / Һауия болады.

(10) Ал оның не екенін саған не білдірді?

(11) Ол - жалындаған от