104 - суратуль-Һумәзә ()

|

(1) Әрбір айып таққышқа, балағаттаушыға қасірет бар\

(2) Сондай мал-дүние жиып, оны санаушыға.

(3) Ол байлығы, өзін мәңгі қалдырады деп ойлайды.

(4) Жоқ, олай емес! Ол міндетті түрде Хутамаға тасталынады.

(5) «Хутаманың» не екенін саған не білдірді?

(6) Ол - Аллаһтың жандырылған оты,

(7) сондай, жүректерге жететін.

(8) Ақиқатында ол / от / олардың үстерінен жауып тұрады,

(9) созылған діңгектермен.