112 - суратуль-Ихлас ()

|

(1) / Ей, Мұхаммед! / Айт: «Ол, Аллаһ - Ахад / Жалғыз / .

(2) Аллаһ - ас-Самад / Мұқтажсыз, ал барлық жаратылыс Оған мұқтаж / .

(3) Ол тумаған және туылмаған,

(4) әрі Оған ешкім тең емес.