114 - суратун-Нәс ()

|

(1) / Ей, Мұхаммед! / Айт: «Адамдардың Раббысына / Иесіне / сиынып, қорғауын тілеймін,

(2) адамдардың шын Билеушісіне / әл-Малик / ,

(3) адамдардың құдайына,

(4) / Аллаһ еске алынғанда / шегінуші азғыратынның / уәсуасул ханнастың / жамандығынан

(5) сондай, адамдардың көкіректеріне уәсуәса (азғыру) салатын,

(6) жындар және адамдардан»