94 - суратуш-Шәрх ()

|

(1) / Ей, Мұхаммед! / Біз саған көкірегіңді ашпадық па?

(2) Әрі сенен жүгіңді алмадық па,

(3) арқаңа ауыртпалық түсірген?

(4) Әрі сенің еске алынуыңды жоғарылатпадық па?

(5) Негізінде, қиыншылықпен бірге жеңілдік бар.

(6) Шын мәнінде, қиыншылықпен бірге жеңілдік бар.

(7) Ал, енді босай қалсаң, тырыс / әрекет ет / ,

(8) және Раббыңа қарай ұмтыл.