98 - суратуль-Бәйинә ()

|

(1) Кітап берілген қауымнан күпірлік еткендер / Аллаһқақарсы келгендер / және мүшріктер / Аллаһқа серік қатушылар / ажырамаған еді, өздеріне бір ашық дәлел келгенге дейін, -

(2) пәк жазбаларды оқитын Аллаһ тарапынан жіберілген Елші.

(3) Оларда ең тура үкімдер бар.

(4) Кітап берілгендер, өздеріне ашық дәлел келгеннен кейін ғана бөлінді.

(5) Ал олар, ханиф болған / Аллаһты бірлеген / түрде Оған діндерін / серік қосудан / тазартып, құлшылық етуден, намазды орындаудан, зекетті беруден басқаға бұйырылмаған еді. Міне, осы - туралық діні.

(6) Ақиқатында, Кітап берілген қауымнан күпірлік еткендері / Аллаһтың Кітаптарын және Елшілерін мойындамағандар / және мүшріктер / Аллаһқа серік қосушылар / Жаһаннам отында мәңгілік қалады. Міне, солар - жаратылғандардың ең жаманы.

(7) Анығында, иманға келген және ізгі амал жасағандар, міне, солар - жаратылғандардың қайырлысы.

(8) Раббысы алдындағы олардың сыйлары - астынан өзендер ағып жататын ’Адн бақтары. Олар онда мәңгі қалушылар. Аллаһ олардан разы, олар да Одан разы. Міне, бұл - Раббысынан қорыққандар үшін.