104 - سوره همزه ()

|

(1) عذاب سخت و شدید برای کسی‌که بسیار از مردم غیبت و بدگویی کند.

(2) کسی‌که غم و اندوهش جمع‌آوری و شمردن مال است، و غم و اندوه دیگری جز آن ندارد.

(3) گمان می‌کند مالی که فراهم آورده است او را از عذاب مرگ نجات خواهد داد، و در زندگی دنیا جاویدان می‌ماند.

(4) امر آن‌گونه که این جاهل تصور کرده، نیست، به‌طور قطع در آتش جهنم که بر اثر قدرت زیادش هر چیزی را که در آن افکنده شود خرد می‌کند و در هم می‌شکند افکنده خواهد شد.

(5) و -ای رسول- تو چه می‌دانی این آتشی که هر چیزی را در آن افکنده شود خرد می‌کند چیست؟!

(6) به‌راستی‌که آتشِ افروختۀ الله است.

(7) که از بدن‌های مردم به دل‌های‌شان نفوذ می‌کند.

(8) به‌راستی‌که آن آتش، کسانی را که در آن عذاب می‌شوند، از هر طرف محاصره ‌کرده است.

(9) با ستون‌هایی کشیده و طولانی تا از آن خارج نشوند.