108 - سوره كوثر ()

|

(1) - ای رسول- ما به تو خیر زیادی، از جمله رود کوثر در بهشت دادیم.

(2) پس در قبال این نعمت شکر الله را به جای آور، یعنی فقط برای او نماز بگزار و قربانی کن؛ برخلاف مشرکان که برای تقرب به بت‌های‌شان ذبح می‌کنند.

(3) همانا کینه‌توزِ تو خودش از هر خیری بریده شده است و فراموش‌شده‌ای است که اگر یاد شود به بدی یاد می‌شود.