111 - سوره مسد ()

|

(1) دو دست عموی پیامبر صلی الله علیه وسلم، اَبولَهَب بن عبدالمطلب به‌سبب تباهی عملش نابود باد؛ چون پیامبر صلی الله علیه وسلم را آزار می‌داد، و تلاشش تباه شد.

(2) مال و فرزندش او را از چه چیزی بی‌نیاز ساخت؟ نه عذابی از او دفع کردند، و نه رحمتی برایش کسب کردند.

(3) در روز قیامت در آتشی شعله‌ور که حرارت بی‌رحمانه‌ای دارد وارد خواهد شد.

(4) و همسرش اُمّ جمیل که با ریختن خار در راه پیامبر صلی الله علیه وسلم، به او آزار می‌رساند نیز وارد آن خواهد شد.

(5) درحالی‌که ریسمانی مستحکم و بافته‌شده در گردنش است که او را به‌سوی آتش می‌کشاند.