108 - Suurada Al-kawthar ()

|

(1) Annagaa ku Sinnay Nabiyow Waadi Janno (iyo khary badan).

(2) Ee tuko Eebaha dartiis, waxna u gawrac.

(3) Ruuxii ku necebna waa mid cidhib beelay.