112 - Suurada Al-ikhlaas ()

|

(1) Waxaad dhahdaa (Nabiyow) Eebe waa Kali (wehelna ma leh).

(2) Waana Sayid (deeqtoon).

(3) Eebe wax ma dhalin, isna lama dhalin.

(4) Wax la mid ahna ma jiro.