113 - Suurada Al-falaq ()

|

(1) Waxaad dhahdaa (Nabiyow) waxaan ka magangalay Eebeha Subaxa (abuuray).

(2) Wixii shar leh sharkiisa.

(3) Iyo Habeenka sharkiisa markuu madoobaado.

(4) Iyo sharka Sixirrowga wax ku tufa guntimaha.

(5) Iyo sharka Xaasidka wax Xasda.