95 - Suurada At-tiin ()

|

(1) Eebe wuxuu ku dhaartay Tiinka iyo Zeytuunka.

(2) Iyo Dhuuri Siina.

(3) Iyo Magaaladan Aaminka ah (Maka).

(4) Ee waxaana ku abuurray Dadka Muuqal toosan.

(5) Kaddibna waxaan u celinaynaa hoos (gabow dartiis).

(6) Hase yeeshee kuwa rumeeyey xaqa camalwanaagsanna falay, waxay mudan Ajri aan go'aynin.

(7) Ee Maxaa Gaalada u sababay beeninta Qiyaamada intaas ka dib.

(8) Miyuusan Eebe ahayn kan ugu xukun wanaagsan. (Eebaa xukun wanagsan).