99 - Suurada Az-zalzalah ()

|

(1) Marka DHulka la gilgilo (Gilgilashadeeda).

(2) Dhulkuna soo bixiyo culaykiisii (wixii ku aasnaa).

(3) Dadkuna (Gaaladuna) dhahaan maxay leedahay.

(4) Maalintaas waxay ka sheekayn warkeeda.

(5) Maxaayeelay Eebaa u waxyooday.

(6) Maalintaas Dadku way soo bixi iyagoo kala tagsan (xagga Diinta iyo Camalkaba) si ay u arkaaan camalkooda.

(7) Ruuxiise wax yaroo khayra fala wuu arki.

(8) Kiise wax yar oo shar fala wuu arki.