• Ikinyarwanda

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  INCHAMAKE Y’UBURYO BWO KWISUKURA N’ISWALA BWASOBANUWE NA SHEIKH ABDU AL AZIZ BNI BAZ KUGARAGAZA UBUSOBANURO BWO KWISUKURA N’IBYANGIZA ISUKU N’IBYANGOMBWA BY’ISUKU NDETSE TUGARAGAZA INKINGI Z’ISWALA IBYANGOMBWA MU ISWALA MU BUREBURE N’ UBUSABE BWA NYUMA Y’ISWALA

 • Ikinyarwanda

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  Ibisobanuro by’iyobokamana Ibice by’iyobokamana uko ari bitatu (3) Ibisbanuro by’ibangikanya

 • Ikinyarwanda

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  Kumenya ubuyislam n’inkingi zabwo Kumenya ukwemera n’inkingi zawo Kumenya ubugiraneza n’inkingi yayo

 • Ikinyarwanda

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  Isomo riravuga ku : amategeko areba isuku ibice by’amazi ,ibice by’imyanda uburyo bwo kwiherera uburyo bwo kwisukura n’ibyangombwa mu koga n ibisobanuro byo gutayamamu amategeko agendanye no gutayamamu uburyo bwo gutayamamu bikorwa ndetse n’ibyangiza gutayamamu

 • Ikinyarwanda

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  IBISOBANURO BYA KWIZIHIZA IVUKA RY’INTUMWA UKURI MU KUWIZIHIZA ESE ISLAM IBIBONA ITE IBISOBANURO BYA BIDIA (IBIHIMBANO) INGAMBA ZO KWIRINDA IBIHIMBANO

 • Ikinyarwanda

  abanditsi : Mahmud Sibomana

  Ibisobanuro bya umrat n’umwanya wayo muri islam inkingi za umrat n’ibyangombwa byayo uburyo umrat ikorwa n’ibisabwa muri umrat mbere ya ihram na nyuma ,ndetse n’ibyiza byo gusura imisigiti 3 n’umusigiti wa quba

 • Ikinyarwanda

  abanditsi : Mahmud Sibomana

  ugusiba mu kwezi kwa shaabani ni igisibo cyiza cyo mu mezi matagatifu, kdi ni umugenzo mwiza wegereje ukwezi kwa ramadhan mbere yako na nyuma , ni igisibo kimenyereza kumuntu ugiye kwinjira muri ramadhan ni ukwezi kwa ngombwa ku muyislam mu kwiyegereza imana usoma qor;an kusingiza imana kwicuza n’uburyo umuyislam yitegura ukwezi kwa ramadhan ategurira umutima we

 • Ikinyarwanda

  abanditsi : Mahmud Sibomana

  Zaka mu mategeko ya islam no mu nkingi zayo ubusobanuro bwa zaka , amategeko muri qor’ani na suna n’ibyiza bya zaka abahabwa zaka n’igihe itangwa n\amategeko n’abatemerewe guyihabwa n’uburyo itangwa imitungo ivamo zaka Ariyo: amafaranga , ibicuruzwa, ibihingwa , amatungo , no uburyo bitangwa

 • Ikinyarwanda

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  IRI SOMO RIRIGISHA KU KUZUNGURA, KUBERA KO ISOMO RYO KUZUNGURA ARI ½ CY’UBUMENYI NI NGOMBWA KO BANTU BASHISHIKARIZWA MU KUMENYA IRI SOMON;IBYANGOMBWA KUGIRA NGO UZUNGURE N’INKUNGI ZAYO N’IMPAMVU ITUMA UMUNTU AZUNGURA N’ABEMEREWE KUZUNGURA N’UMUTUNGO WASIZWE BIAGAKORWA MU GWEGO RWO KURINGANYIZA NO KUZUZA INSHINGANO Z’ABAHAGARARIYE UMUTUNGO UMURYANGO MURI RUSANGE .

 • Ikinyarwanda

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  Navuze incamake y’ibisobanuro by’umusangirangendo , ibyiza byabo, umwanya wabo muri islam , abasangirangendo nibo mbonera muri umat nibo imana yahisemo ngo babe abasangirangendo b’intumwa bashimangiye ubuyobozi bw’intumwa kandi bafashije intumwa kwimuka bava imaka bajya imadina .Imana yarabishimiye nabo barayishimira

 • Ikinyarwanda

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  Kugaragaza amategeko agendanye ni igitambo Ibyo umuntu uzatanga igitambo agomba kugendera kure. Ibyangombwa kugira ngo igitambo kemerwe Ibintu utanga igitambo agomba kwirinda

 • Ikinyarwanda

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  1- Gukora ibikorwa byiza muri iyi minsi ni bimwe mu bikundwa cyane n’imana , 2- Imana yaziririje gukora ibikorwa bibi muri aya meza, kubw’ubuhambare bwaya meze 3- Imana yabujije kuba wahuguza muri aya mezi 4- Kugaragaza ibikwiye gukora mu minsi icumi ya dhul hidja mu gukora amasengesho y’itegeko n’imigereka , ugusiba , gusingiza , gukuza imana no kuyishimira 5- Gufunga umunsi wa Arafat no gukora ibindi bikorwa byiza mu rwego rwo kwiyegereza imana .

 • Ikinyarwanda

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  Ibyiza by’ukwezi kwa muharamu Amezi yaremwe na allah Ibyiza byo gusiba mu kwezi kwa muharam Umunsi wa ashuraa Umunsi imana yarokoye musa n’abamukurikiye Ari nawo munsi imana yoretse farawo n’ingabo ze

 • Ikinyarwanda

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  Islam yahaye icyubahiro umugore itegeka kumugirira impuhwe inabuza icyatuma izo mpuhwe zibura muri ayat nyinshi za qor’an Ukuri kumugore muri islam: #Kuringaniza hatabayeho ubusumbane hagati y’abantu #Guhabwa uburenganzira mu gucunga umutungo ndetse no kurongorwa #Ukuri mu kwiga no kuzungura

 • Ikinyarwanda

  gusobanura : Mahmud Sibomana

  Kwisanisha n’abahakanyi Guhakana ibyahishuriwe intumwa muhamadi gukurikira igihimbano cyangwa icyaduka Igihano gihambaye

urupapuro : 1 - kuva : 1
igitekerezo cyawe ni ingenzi