Siirada Nabiga 11

qaybaha cilmiga:

tilmaamid

Xalaqadani waxa ay ka hadashay qeyb ka mid ah dhacdooyinkii badnaa ee dhacay dagaalkii Uxud kadib sida dhacdadii rajiic iyo macuuna, iyo midii been abuurk ahayd (Ifkiga), dagaalkii Al-axzaab

rayi gaagu waa noo muhim