Synimi i punetoreve

Përshkrimi

Muaji i Ramazanit përbën një rast të mirë për myslimanin t’i afrohet më shumë Krijuesit të tij, ta pastrojë shpirtin dhe t’i fisnikëroj veprat. Por, mbetet urimi dhe shpresa e tij e lidhur me pranimin e mundit të tij nga ana e Allahut të lartësuar.

Download

Kategoritë:

Mbresat