Gusli - pastrimi i tërësishëm i trupit

Përshkrimi

Në këtë artikull bëhet fjalë për rregullat që kanë të bëjnë me guslin - larjen e tërësishme të trupit.

Download

Kategoritë:

Mbresat