Gusli - pastrimi i tërësishëm i trupit

Përshkrimi

Në këtë artikull bëhet fjalë për rregullat që kanë të bëjnë me guslin - larjen e tërësishme të trupit.

Download
  • 1

    Gusli

    PDF 542.8 KB 2019-05-02

     

Kategoritë:

Mbresat