Rregullat e abdesit

Përshkrimi

Në këtë artikull sqarohen rregullat që kanë të bëjnë me abdesin, ku bëjnë pjesë: kushtet e abdesit, mënyra e abdesit, farzet e abdesit, sunetet e abdesit, gjërat që e prishin abdesin etj.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: