Ah, sikur populli im ta dinte ...?! - Xhehennemi

Përshkrimi

Broshurë e cila përmban pjesë nga një ligjëratë, e mbajtur nga hoxha i nderuar Muhamed Husejn Jakub dhe në të cilën e përshkruan Xhehennemin dhe dënimin e përgatitur për ata që nuk besuan dhe mëkatarët.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes