Betimet - Rregulla dhe sqarime

Përshkrimi

Ky artikull përmban një mori dispozitash të rëndësishme që lidhen me betimin, si: definicioni dhe kuptimi i betimit, llojet e betimit me sqarimin secilit lloj veç e veç duke ia shtuar edhe sqarimin e disa dispozitave të përgjithshme që kanë të bëjnë me betimin.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes