Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëve!

Përshkrimi

Në këtë artikull vërtetohet se për të dërguarin e Islamit - Muhamedin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) është lajmëruar në citatet e librit të shenjtë - Biblës. Artikulli përmban në vete një mori citatesh prej Dhjatës së Vjetër e të cilat janë devijuar pas përkthimit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes