Shenjat e mëdha të Kijametit

Ligjërues : Husejn Serraxh

Përktheu: Ekrem Avdiu

Përshkrimi

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth shenjave të mëdha të kiametit dhe çështjeve që lidhen me to.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes