Leximi i perkthimit te domethenieve te kaptines El Fatiha dhe xhuzit Amme ne shqip

Përshkrimi

Përkthimi i domethënieve të kaptinas El Fatiha dhe xhuzit Amme në gjuhën shqipe, i lexuar nga Xhemal Jakupi, e që është prej publikimeve të Kompleksit të Mbretit Fehd për Botimin e Kuranit Fisnik në Medinen e Ndritshme.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes