Obligimi i muslimanit ndaj të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)

Ligjërues : Ekrem Avdiu

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Përmes kësaj ligjërate hoxha i nderuar sqaron obligimin e muslimanëve ndaj të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe se çka duhet të veprojnë ata për të shprehur dashurinë, lojalitetin dhe përkrahjen ndaj tij.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes