Kompensimi i së kaluarës

Ligjërues : Enis Rama

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Shumë prej nesh kanë kaluar nëpër një periudhë të injorancës apo i kanë kaluar shumë shanse ku kemi pas mundësi të përfitojmë sevape të mëdha. Prandaj është e rëndësisë së veçantë të sqarojmë disa rregulla që na ndriçojnë rrugën e cila na dërgon drejt kompensimit të kaluarës sonë. E ato i përmban kjo ligjëratë.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes