Këshilla e Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) drejtuar Ibn Abasit

Ligjërues : Sedat Rrustemi

Përshkrimi

Kjo ligjëratë është koment i hadithit të njohur të cilin e transmeton Ibn Abasi e teksti i tij fillon me fjalët: “O djalosh, Ruaje Allahun (fenë e Allahut), që Ai të të ruaj ty ..” Hoxha i nderuar në komentin e tij sqaron urtësitë, porositë, udhëzimet dhe dobitë të cilat i përmban ky hadith.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes