Komenti i hadithit: Vertet Allahu eshte i mire dhe nuk pranon vetem se te miren

Ligjërues : Adnan Pallça

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Dyzet hadithet të përmbledhura nga Imam Neveviu përbëjnë hadithet më kuptimplote dhe përmbledhëse të Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të). Hadithi që e komenton hoxha i nderuar Adnan Pallqa është hadithi nr. 10 prej këtyre haditheve dhe që flet për rëndësinë e të ushqyerit me hallall.

Shkruani përgjegjësit të faqes