Komenti i hadithit: Vertet Allahu eshte i mire dhe nuk pranon vetem se te miren (2)

Ligjërues : Adnan Pallça

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Kjo ligjëratë është vazhdim i komentit të hadithit të dhjetë prej dyzet haditheve të Imam Neveviu nga hoxha i nderuar Adnan Pallqa por, në këtë pjesë vë theksin në vlerën e Duasë – Lutjes dhe disa rregullave të saj.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes