• Shqip

  Autor, Përkthyes, Numri i materialeve : 2

 • Shqip

  Autor, Redaktor, Numri i materialeve : 3

 • Shqip

  Autor, Përkthyes, Numri i materialeve : 4

 • Shqip

  Përkthyes, Autor, Redaktor, Numri i materialeve : 35

 • Shqip

  Përkthyes, Numri i materialeve : 2

 • Shqip

  Autor, Numri i materialeve : 3

  Autor dhe thirrës ujgurian.

 • Shqip

  Autor, Numri i materialeve : 2

 • Shqip

  Përkthyes, Numri i materialeve : 1

 • Shqip

  Autor, Numri i materialeve : 4

 • Shqip

  Autor, Numri i materialeve : 1

 • Shqip

  Autor, Përkthyes, Numri i materialeve : 27

 • Shqip

  Përkthyes, Numri i materialeve : 2

 • Shqip

  Redaktor, Numri i materialeve : 2

 • Shqip

  Autor, Numri i materialeve : 0

 • Shqip

  Autor, Redaktor, Numri i materialeve : 1675

  Mufti i Mbretërisë së Arabisë Saudite dhe Kryetar i Këshillit të Dijetarëve të Mëdhenj si dhe Kryetar i Zyrave për Hulumtime Shkencore, Fetva, Dave dhe Udhëzim. Ka vdekur - Allahu e mëshiroftë - para agimit të ditës së enjte më: 27.01.1420 h. Ueb sajti i Shejhut - Allahu e mëshiroftë -: http://www.binbaz.org.sa

 • Shqip

  Autor, Lexues, Numri i materialeve : 81

  Imam dhe Hatib i Xhamisë Pejgamberike.

 • Shqip

  Autor, Numri i materialeve : 1

 • Shqip

  Autor, Redaktor, Numri i materialeve : 12

  Abdul Kadër Arnauti: Emri i tij me të cilin është njohur është: Abdul Kadër El Arnaut ndërsa emri i tij në letërnjoftim ishte: Kadri b. Sokol b. Abdul b. Sinan. Arnaut është llagap me të cilin turqit thirrnin çdo shqiptar. Ai ka lindur në Kosovë në vitin: 1928 dhe ka vdekur në agimin e ditës së Xhuma në vitin 2004. Ai ka lënë pas vete shumë vepra autoriale dhe recenzime shkencore nga fusha e shkencës së Hadithit si: “Xhamiul Usul” dhe “Zadul Mead”. Tërë jetën e tij ia përkushtoi thirrjes islame qoftë përmes veprave, ligjëratave apo hutbeve me të cilat dallohej. Në këtë rrugë përjetoi sfida nga më të ndryshmet por, qëndroi si një dijetar i cili me veprën para fjalës dhe librit arriti t’i përfitoj zemrat e njerëzve kudo. Ai vizitoi shumë herë Kosovën ku dha kontributin e tij përmes ligjëratave por, edhe me përkujdesjen ndaj studentëve shqiptarë në Sham.

 • Shqip

  Përkthyes, Numri i materialeve : 1

 • Shqip

  Autor, Numri i materialeve : 2

Faqja : 133 - Nga : 1
Mbresat