Gjykimi për magjinë dhe fallin

Përshkrimi

Ky libër sqaron gjykimin për magjinë dhe fallin dhe ndalesën e shkuarjes te fallxhorët dhe bën fjalë po ashtu për disa çështje që lidhen me to.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes