A është doktrina e Trinitetit frymëzim hyjnor ?

Përshkrimi

Libri shtjellon doktrinën e trinitetit duke e hedh poshtë atë përmes vetë citateve të Biblës dhe duke sqaruar se ajo nuk është shpallje hyjnore por, shpikje njerëzore.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes