Transferimi i kurbanave të haxhit dhe shpagimeve jashtë Haremit

Përshkrimi

Vendimi i Këshillit të Dijetarëve të Mëdhenj me nr: 77, më datën: 21/10/1400 h. rreth dispozitës së transferimit të mishit të kurbanave, të haxhit dhe të shpagimeve, jashtë Haremit (Mekës me rrethinë).

Mbresat