Ajeti i dytë dhe i tretë i sures Et-Talak i përkthyer në shqip

Përshkrimi

Ajeti i dytë dhe i tretë i sures Et-Talak i përkthyer në shqip: “Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjejë rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk prej nga nuk e pret.”

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes