Ajeti i i tretë i sures Et-Talak i përkthyer në shqip

Përshkrimi

Ajeti i tretë i sures Et-Talak i përkthyer në shqip: “Allahu i mjafton kujtdo që mbështetet tek Ai.”

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes